Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong

Hình ảnh đón trẻ trong những ngày đầu đến trường sau nghỉ dịch covid 19