Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong

Ảnh trải nghiệm - Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng