Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Tiền Phong

Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong
c0tienphongyd.bacgiang@moet.edu.vn