Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong
 • Lê Văn Cận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0334580333
  • Email:
   canmnbg@gmail.com
 • Trần Thị Minh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915391978
  • Email:
   Phuongspa1978@gmail.com
 • Lương Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973739509
  • Email:
   sangthuantp@gmail.com